Opningstider

Vi gjer merksam på at opningstidene kan variere i samband med høgtider. Sjekk eventuelle aktueltsaker. 

Du er velkommen til å bruke biblioteket ditt frå tidleg morgon til sein kveld! 

For å besøke biblioteket i ubetjent opningstid må du oppgradere ditt nasjonale lånekort i skranken vår. Grunna personvern og sikkerheit må du også signere ein kontrakt. Då er du klar til å logge deg inn på døra ved inngangen mot Brugata. 

BETJENT OPNINGSTID 

Måndag til onsdag 10:00-16:00
Torsdag 12:00-19:00
Fredag 12:00-16:00

UBETJENT OPNINGSTID 

Måndag til fredag  07:00-22:00
Laurdag til søndag 10:00-18:00