Opningstider

Opningstider

Du er velkommen til å bruke biblioteket ditt frå tidleg morgon til sein kveld! 

For å besøke biblioteket i ubetjent opningstid må du oppgradere ditt nasjonale lånekort i skranken vår. Pga personvern og sikkerheit må du også signere ein kontrakt. Då er du klar til å logge deg inn på døra ved inngangen mot Brugata. 

BETJENT OPNINGSTID 

Måndag-onsdag 10:00-16:00
Torsdag 12:00-19:00
Fredag 12:00-16:00

UBETJENT OPNINGSTID 

Måndag-fredag  07:00-22:00
Laurdag-søndag 10:00-18:00